جمهوری اسلامی ایران
وزارت آموزش و پرورش
دفتر انجمن اولیا و مربیان

پرداخت هزینه ثبت نام و تهیه رمز ورود و ثبت نام در آزمون
پرداخت هزینه شرکت در آزمون ورودی -- ریال میباشد ، که داوطلبان میبایست صرفا از طریق درگاه الکترونیکی ثبت نام و پرداخت نمایند.
:
برای مثال : 0061234567
:
دریافت نتیجه آزمون